نیمه پنهان حواشی هیات های ورزشی استان افشا می شود/ لزوم ورود استاندار

هیات های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد در طی چند سال های اخیر متاثر از حضور افراد تاثیرگذار سیاسی و منتسب به نمایندگان سابق و کنونی دچار یک سری تخلفات مالی و اداری شده اند که نیازمند بررسی نظارت ویژه می باشد.

اَفتونیوز _ هیات های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد در طی چند سال های اخیر متاثر از حضور افراد تاثیرگذار سیاسی و منتسب به نمایندگان سابق و کنونی دچار یک سری تخلفات مالی و اداری شده اند که نیازمند بررسی نظارت ویژه می باشد.
اَفتونیوز در نظر دارد در طی روزهای آینده به این موضوع بصورت ویژه بپردازد و برخی مسائل و تخلفات افراد تاثیر گذار در این اجتماعات ورزشی را افشا کند.
طبق اطلاعات موثق و مستند تخلفات چند هیات ورزشی در سازمان بازرسی در حال بررسی است که گویا افرادی از مسولان سابق سازمان ورزش و جوانان استان نیز در این تخلفات نقش داشته اند علاوه براین، کامنت های زیادی از مخاطبان دریافت کردیم که موضوع و مسائل پیرامون هیات های ورزشی استان را در دستور کار قرار دهیم.

اَفتونیوز به عنوان رسانه و نماینده افکار عمومی موارد ی به صورت رسانه ای عنوان میکند و از استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و نهاد ناظر بر دستگاههای دولتی، انتظار می‌رود گزارشی از مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص این هیات ها درخواست کند و همزمان مسائل و حواشی این هیات های ورزشی را با تعیین کمیته حقیقت یاب و کارشناسان متخصص پیگیری کند.