گزینه های ریاست سازمان برنامه و بودجه استان

طبق شنیده ها تا به امروز از میان این سه نفر امین الله بابویی از شانس بیشتری برای تصدی ریاست برنامه و بودجه استان برخوردار است.

اَفتونیوز _ چندی پیش در رسانه های گچساران خبری مبنی بر گزینه های نهایی ریاست سازمان برنامه و بودجه استان منتشر شد که تا کنون این تغییرات انجام نشده.
گزینه های نهایی طبق شنیده ها سه نفر هستند که به اختصار به معرفی آنان میپردازیم.

۱_ امین الله بابویی: از اساتید خوشنام دانشگاه در سطح استان، و دارای سوابق مدیریتی از جمله معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی در استان، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کارشناس بودجه و … ؛ و همچنین سوابق علمی درخشان در تالیفات و مقالات ارزشمند می باشند.
۲_ نادر گرامی: ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد یاسوج، کارمند کمیته امداد باشت و شورای اسبق شهر باشت
۳_ سید اسماعیل حسینی: دکترای ریاضی و جزء هیئت علمی دانشگاه چمران و از شخصیت های ممتاز علمی استان.
طبق شنیده ها تا به امروز از میان این سه نفر امین الله بابویی از شانس بیشتری برای تصدی ریاست برنامه و بودجه استان برخوردار است.