پاکسازی قومیتی به روایت سید ناصر حسینی/ عزل قشقایی ها تا کجا ادامه دارد؟

مدت زمانی که جریان سیاسی فعلی حاکم شده تنها انتصاب از قشقایی ها یک رئیس دفتر جوان بوده که ظاهرا قدرت اجرایی ندارد به گونه ای که پست برادرش پس از مدت کوتاهی گرفته شد

اَفتونیوز _ سعید کاویانی : در پی عزل و نصب های چند وقت اخیر شاهد برکناری یکی پس از دیگری مدیران قشقایی گچساران بوده ایم که این موضوع با شعار های لیدر های قشقایی جریان نماینده فعلی در تضاد کامل است.
آنها که وعده سهام چهل درصدی از انتصاب مدیران در گچساران و سهیم بودن در مشاغل را میدادند این روز ها به جای جوابگویی روزه سکوت گرفته اند.
جریان سیاسی قشقایی همواره منتقد اصلی نماینده ادوار گذشته این شهرستان بوده و بخاطر نادیده گرفتن قشقایی ها به وی انتقاد داشتند ولی با این روند که پیش آمده به این نتیجه رسیده اند که صد رحمت بر گذشته. …
در مدت زمانی که جریان سیاسی فعلی حاکم شده تنها انتصاب از قشقایی ها یک رئیس دفتر جوان بوده که ظاهرا قدرت اجرایی ندارد به گونه ای که پست برادرش پس از مدت کوتاهی گرفته شد.
عزل مدیران قشقایی در این مدت به شرح زیر است؛
۱- خانم پناهپوری مسئول سابق تربیت بدنی آموزش و پرورش گچساران
۲- آقای کوهکن رییس سابق هواشناسی گچساران
۳- فرزین بهمنی رئیس سابق اداره اوقاف گچساران
۴- آقای جعفری مسئول سابق روابط عمومی صنعت نفت گچساران
۵-آقای کهزادی مدیر سابق بیمارستان شهید رجایی گچساران
۶- محمود پزشکی مدیر داخلی سابق بیمارستان شهید رجایی گچساران
۷-احمد فتحی رییس هلال احمر گچساران
نفر هشتم کدام قشقایی خواهد بود که پاکسازی قومی شود ؟!
باید دید لیدر های موافق و همراه نماینده فعلی چه زمانی سکوت خود را میشکنند و آیا اصلا دفاعی دارند؟
آیا اندک مدیران باقی مانده قشقایی ابقا میشوند یا روند پاکسازی ادامه دارد.
لازم به ذکر است شایعاتی مبنی بر جذب نیرو در پتروشیمی گچساران چند وقتی است حتی در بین اطرافیان نماینده هم شنیده میشود که متاسفانه جوانان قشقایی در این امر هم سهمی ندارند.