طایفه یکدست لفاظان

این همه دروغ و زبون بازی و آن همه ادعا!! و مدعی اسلام انقلابی و انقلابیگری با هم جور نمی آید، آنچه مشاهده میشود؛ ویرانی ایران است که با اسلام دروغین و نابودی انقلاب بنام انقلابیگری به دست طایفه یکدست لفاظان اتفاق می افتد.

افتونیوز – علیرضا کفایی
دستگاههای حکومتی و ارکان حاکمیت کاملاً یکدست شده و انگار فقط یک رکن! در حاکمیت داریم، این طایفه یکدست شعارهایی و وعده هایی داد اما عملاً تا کنون وضعیت جامعه و مصائب مردم بیشتر شده و چیزی جز لفاظی و زبون بازی و البته زبان درازی! از این طایفه برکشیده ندیده ایم.

طایفه نامیدن اینان هم نیاز به توضیح ندارد که از رأس تا به ذیل نه تنها از یک گروه که با انتصابهای فامیلی و دامادبازی مشخص است که در این طیف چه کسان حضور یافته اند، به این هم ایراد نمی گیریم گرچه پر از اشکال و ایراد و جفا به مردم و عین خیانت است، اما از این هم که بگذریم، اصل مطلب آن است که در این طایفه جز لفاظی و دروغ و دورویی وجود ندارد و ما ملت بدبخت را مثل درازگوش کوری یافته اند که بر سنگ آسیاب بسته باشند، می چرخیم و می چرخیم و درجا می زنیم و باز سر جای اول هستیم. (دور از شأن ملت، مثل است و مناقشه ندارد)

یکی می گوید جهان را مدیریت می کنیم، یکی ازچشاندن طعم شیرین مدیریت انقلابی و اسلامی به جهانیان می گوید، می خواهند دنیا را تحت پوشش خود و تمدن اسلامی قرار دهند، از صادر کردن قطعات خودرو به بنز و بی ام و می گویند، یکی مشکلات معلمان را سند ۲۰۳۰ می داند، نظامیان استاندار میشوند، دروغگویان و سرکوبگران هیئت علمی دانشگاه میشوند، مخالفان سرسخت برجام، خواهان میز! مذاکره شده اند، شریعتمداری کیهانی! خط و نشان می کشد و دستور بگیر و ببند صادر می کند، با ثروت ملی تهاتر برنج و نخ و سوزن می کنند، فقر و مصیبت هر روز گسترده تر میشود، معاون رئیس جمهور جناب مخبر الدوله! نطق می کند که در کشور فراوانی داریم و هیچ کمبودی نداریم و دوربین صدا و سیمای خودشان هم از خجالت خم میشود! خود رئیس جمهور فوری و انقلابی! می گوید در همه زمینه ها پیشرفت داشتیم و همه چیز روز به روز خوب و بهتر میشود……

این همه دروغ و زبون بازی و آن همه ادعا!! و مدعی اسلام انقلابی و انقلابیگری با هم جور نمی آید، آنچه مشاهده میشود؛ ویرانی ایران است که با اسلام دروغین و نابودی انقلاب بنام انقلابیگری به دست طایفه یکدست لفاظان اتفاق می افتد.

دست از ریا و دروغ و لفاظی بردارید و حال و روز اسف بار این ملت را ببینید، خودکشی های خانوادگی و جوانان بی آینده و پیران گریان و خانواده های از هم گسسته را ببینید؛ ای طایفه یکدست لفاظ که پیش از این خشونت ورز و هوچی گر و جنجال آفرین بودید.

“صد رحمت به کفن دزد قبلی”!!!!