بودجه ” فرودگاه دهدشت ” در جدول بودجه سال ۹۹

افتونیوز؛ جدول بالا مربوط به بودجه سال ۹۹ است که در آن فرودگاه دهدشت بودجه مصوب داشته است. اما معلوم نیست چرا با وجود بودجه مصوب هیچ اقدامی در توسعه و پیشرفت این فرودگاه صورت نگرفته است، این درحالیست که این روزها شاهد اخباری مبنی بر عبور تیر برق از دل زمین های مربوط به […]


افتونیوز؛ جدول بالا مربوط به بودجه سال ۹۹ است که در آن فرودگاه دهدشت بودجه مصوب داشته است. اما معلوم نیست چرا با وجود بودجه مصوب هیچ اقدامی در توسعه و پیشرفت این فرودگاه صورت نگرفته است، این درحالیست که این روزها شاهد اخباری مبنی بر عبور تیر برق از دل زمین های مربوط به این فرودگاه دارای ردیف بودجه هستیم.
پیش از این حامیان سیدمحمد موحد این پروژه را یک کلنگ زنی صوری از جانب عدل هاشمی پور نماینده پیشین کهگلیویه عنوان می کردند که جنبه انتخاباتی داشته است اما حالا با ارسال این جدول بودجه ابهامات دیگری بوجود می آیید که شفافیت کمترین حق افکار عمومی و مردم کهگیلویه است.

گلبونگ