فرمانداری بویراحمد به نام روشنفکر به کام هدایت خواه

کیست که از رابطه شاگرد-استادی مهدوی مطلق با هدایتخواه و علاقه قلبی فرماندار جوان و دیگر مسئولیت پذیرفتگان این روزها، به نماینده شاخص اسبق شهرستان، اطلاع نداشته باشد؟

اَفتونیوز _ سپهر آزاد : چند روزی از مشخص شدن فرماندار جدید شهرستان بویراحمد گذشت و تا امروز مجالی دست داد تا حامیان نماینده، سعی بر القای این مطلب داشته باشند که انتصاب مهدوی مطلق با حمایت آقای روشنفکر صورت گرفته؛ جناب مهدوی مطلق نیز به رسم ادب و به جهت ادای احترام به آراء بخشی از مردم شهرستان، از نماینده تشکر نمود، اما سخنان استاندار محترم در مراسم معارفه فرماندار جدید، خط بطلانی بر همه این القائات کشید و به سان آب سردی، حرارت کاذب این فضا سازی رسانه ای را فرو نشاند و خاموش ساخت تا مردم شهرستان بویراحمد، بیش از پیش به کم تاثیری و ضعف نماینده فعلی در مجلس، باور پیدا کنند.
کیست که از رابطه شاگرد-استادی مهدوی مطلق با هدایتخواه و علاقه قلبی فرماندار جوان و دیگر مسئولیت پذیرفتگان این روزها، به نماینده شاخص اسبق شهرستان، اطلاع نداشته باشد؟ امری که سبب شده عده زیادی، انتصابات اخیر در استان و شهرستان را متاثر از چراغ سبز هدایتخواه و تاییدات پشت پرده و خاموش ایشان نسبت به منصوبین جدید، بویژه فرمانداری مهدوی مطلق بدانند؛ همین مسئله نیز سبب شده اتاق فکر جناب نماینده، بیش از گذشته احساس خطر کرده و به زودی شاهد موج تخریب ها علیه جناب هدایتخواه خواهیم بود.

اما چه بخواهیم چه نخواهید، این واقعیتی است انکار ناپذیر و حقیقتی روشن که در استان و شهرستان ما، در دولت آیت الله رئیسی، کسی همپای اعتبار و احترام جناب هدایتخواه نخواهد بود، امری که بار دیگر مردم شهرستان و استان را به تحسین توانمندی و اقتدار نماینده توانا و مقتدر اسبق واداشته؛ و اگر ایشان مهر سکوت بر لب دارند، نشات گرفته از منش والا و عدم منیت خواهی و منم گویی ایشان می باشد.
ختم کلام این که: شب آبستن است تا چه زاید سحر.

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده است و انتشار آن در سایت اَفتونیوز به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی‌باشد)