اختصاصی افتونیوز

نقره‌داغ کردن مردم استان توسط استاندار دولت انقلابی!

معمولا مالیات استان هر ساله از سوی ستاد درآمد که استاندار ریاست آن را برعهده دارد و دستگاههای نظیر برنامه و بودجه، اقتصاد و داریی، امور مالیاتی و .... از اعضای آن هستند پیشنهاد و مصوب شده و طی نامه ای با امضای استاندار به کشور اعلام می شود.

مالیات های استان از ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری، به ۱۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته است که افزایش حدود ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش افتونیوز، در حالی که به علت بیماری کرونا در دو سال گذشته، خیلی از صنوف یا تعطیل هستند یا مغازه خود را جمع کردند یا هیچ گونه کالای جدید خریداری نکرده اند و از آن سو وضعیت شرکتهای خدماتی و پیمانکاری وضعیت مناسبی ندارند و دولت هم هیچ گونه پولی به پیمانکاران پرداخت نکرده است و مشتی کاغذ به نام اسناد خزانه در مقابل طلبشان به آنها داده و سررسید آنها برای ۴ سال دیگر است که حتی با تنزیل و فروش باکسر ۷۰ درصد کمتر از قیمت هم خریدار ندارند استاندار و دیگر دستگاههای متولی مثل برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی و … در ستاد درآمد استان برای سال آینده پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی مالیات مردم استان را در بودجه داده اند. هر چند خیلی از درآمدهای مالیاتی استان نیز از محل فروش نفت و گاز گچساران بوده و هست اما همین نیز هم به واسطه عدم فروش نفت به جهت تحریم ها وصول نمی‌شود و اکنون نیز بیشتر بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکرده است.

معمولا مالیات استان هر ساله از سوی ستاد درآمد که استاندار ریاست آن را برعهده دارد و دستگاههای نظیر برنامه و بودجه، اقتصاد و داریی، امور مالیاتی و …. از اعضای آن هستند پیشنهاد و مصوب شده و طی نامه ای با امضای استاندار به کشور اعلام می‌شود.

در این اوضاع و احوال که معیشت مردم روز به روز دچار مشکل می شود و به دشواری هزینه های زندگی خود را تامین می کنند، استاندار و دیگر مسئولان استانی هم گویا به دنبال دست کردن در جیب مردم و صنوف بدبخت و کارکنان دولت و مشتی شرکت ورشکسته و بدهکار هستند.

ظرفیت بند واو تبصره ۵ قانون بودجه یا همان تهاتر است در بحث مالیات تکمیل شده است و بر اساس اخبار موثق، به تازگی هم اداره مالیات استان به سراغ عملکرد سال های ۹۰ به بعد رفته چون کفگیر دولت به ته دیگ خورده است(کاهش درآمدهای مالیاتی از سال ۹۰ به بعد و به عنوان نمونه گرفتن مالیات از تراکنشهای مالی مردم که تا کنون سابقه نداشته) و متولیان دولت انقلابی و مردمی! کاری راحت‌تر از افزایش مالیات مردم و ظلم بیشتر به آنها پیدا نکرده اند.

نکته تاسف بارتر اینجاست که رشد مالیات در کشور ۶۰ درصد بوده اما مالیاتی که مردم استان باید بپردازند رشد ۷۰ درصدی داشته است!!!

اکنون توپ در زمین نمایندگان استان است که در مجلس و کمیسیون تلفیق حضور دارند که مردم استان با رصد عملکرد آنها در این کمیسیون و مشخصا در خصوص همین موضوع مالیات استان، متوجه شوند که آیا کسانی که با رای آنها به مجلس رفته اند وکیل الدوله هستند یا وکیل المله!

جمله مشهوری هست که می گوید:
موثرترین راه برای در هم کوبیدن طبقه متوسط و مردم این است که آنها را بین دو سنگ آسیاب «تورم» و «مالیات» قرار دهند که در این حالت جامعه به دو طبقه فرادستان و فرودستان تقسیم می شود.

در بودجه سال آینده سهم استان از مالیات چند برابر شده است و اثر تورمی آن نیز به زودی بر تورم کمرشکن فعلی افزوده خواهد شد و نتیجه آن فقیرتر شدن روز به روز مردم بی‌پناه استان خواهد بود.

تلاش برای تماس با شهابی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و غفاری مدیرکل مالیاتی استان و گفتگو با آنها بی‌نتیجه بود!

منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی – سازمان مالیاتی – لایحه پیشنهادی دولت ۱۴۰۱ و صحبتهای یک کارشناس اقتصادی