تمام دره‌های دیشموک با اشک چشمِ مسولان گود شدند

جناب استاندار اگر میخواهید وضعیت اشتغال و توسعه اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را حل کنید، برگردید و در تمامی پروژه هایی که این سالها بر مردمان ما تحمیل شده تجدیدنظر کنید.

جناب آقای استاندار کهگیلویه و بویراحمد
با احترام خدمت جنابعالی
بنظرم گریه کافی است، اشک هایتان را پاک کنید، یک لیوان آب خنک بنوشید و سپس تصمیم بگیرید. تمام دره های دیشموک با اشکِ چشمِ مسئولین گود شدند، شما اولین اشک ریز نیستی ولی میتوانی آخرین باشی

جناب آقای استاندار
در طی این سالها مردمانی که در کشاکش کوهها و سخت گذری راهها نتوانستند به آگاهی عمومی از حق و حقوق خود برسند، زیر باران اشک های مسئولان خیس شدند ولی هرگز چتری بالای سرشان ندیدند، هرگز روی خوشی و آرامش را لمس نکرده و دردهایشان را مه لهم نهادند نه دارو و درمان!
مردم دیشموک و چاروسا نماینده را به مجلس فرستادند که ۲۵ سال مجلس را تماما فتح کرده است ولی دستاوردش بجز رهایی چند زندانی خطرناک از زندان و پادرمیانی برای چپاندن چند کارمند در ادارات خوزستان و تهرات نبوده است. ۲۵ سال زمان کافی بود تا کشورهای جهان آنقدر توسعه پیدا کنند که برای یک جنگ جهانی آماده شوند. ۲۵ سال کافی بود تا کشور جهان سومی چین به یکی از مدرنترین کشورهای جهان تبدیل شود. در طی این ۲۵ سال غارت رای مردم، هنوز هم که هنوز است منت تبدیل چراغ فانوسی به لامپ بر سر ما گذاشته میشود!

جناب استاندار، امروز کهگیلویه و بویراحمد غنی از منابع طبیعی، استعدادهای ناب اکولوژیک، ثروت غیرقابل محاسبه اکوتوریسم و نیروی انسانی مجرب، در بالاترین آمار بیکاری و معضلات اجتماعی از جمله خودسوزی، خودکشی و درگیری های طایف ای قرار دارد. البته که همین مسئله هم یک فرصت تاریخی را در اختیار شما قرار داده تا آخرین مسئولی باشی که اشک هایش به لبخند تبدیل میشود اگر اشکِ تمساح نبوده باشد!

جناب استاندار شما در جایی اشک ریختی که اگر پروژه های در دست اجرای استان، همین حالا به بهره برداری برسد هیچ تاثیری در وضعیت مردمان دیشموک و چاروسا حاصل نخواهد کرد. من به عنوان یک شهروند عاجزانه التماس میکنم بصورت کاملا کارشناسی، هدفمند، توسعه پایدار محور و آینده نگری با نشست های متعدد با افراد توانمند و دلسوز راه توسعه پایدار را در پیش بگیرید.

جناب استاندار، استانی که در بالاترین حالت پایداری قرار دارد یعنی توانایی یک توسعه پایدار و الگوی صحیح ایجاد اشتغال در کنار حفظ منابع طبیعی و اکولوژیک را دارد.
جناب استاندار اگر میخواهید وضعیت اشتغال و توسعه اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را حل کنید، برگردید و در تمامی پروژه هایی که این سالها بر مردمان ما تحمیل شده تجدیدنظر کنید. پروژه سد مارون ۲، پتروشیمی دهدشت، سد تنگ سرخ، سد سقاوه، سد خرسان ۳، میزان زیانش بر استان در بلند مدت و میان مدت از میزان سودش بسیار بیشتر است. با بخش کوچکی از پول این پروژه ها میتوانید صنایع کوچک و متوسط تولیدی را گسترش و مشکل اشتغال را در تمام نقاط استان حل کنید و هم توسعه فرهنگی اجتماعی همراه با این صنایع را به استان هدیه دهید. دیشموک با یک راه ارتباطی به سمت خوزستان و تنها سرمایه گذاری بر روی صنایع تولیدی ساده و کوچک با حداقل هزینه مشکلش برای همیشه حل خواهد شد.

جناب استاندار ضمن آرزوی موفقیت برای شما، تقاضا میکنم حتما و حتما از راهنمایی و مشورت دلسوزان برای حل مشکل استفاده کنید نه افراد منفعت طلبی که فقر و بدبختی مردم را پلکان و فرصتی برای موفقیت خود میپندارند.