تبلیغات

«پاسگاه»

کمی که از هیجان و داغی اولیه کتک‌کاری کم می‌شد سروکله ماموران ژاندارمری پیدا شده و هر کس که سر و صورتی خونی داشت هر طور بود پا به فرار می‌گذاشت و بقیه...

یادداشت بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی افتوخبر- افتونیوز