اَفتونیوز _ در طی ساعات اخیر اخبار حکایت از آن داشت که در صبح روز (پنجشنبه ۲۳ بهمن) ارغوان بشارت دختربچه ۲سال و نیم به دلیل شکستگی استخوان دست در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر دهدشت بستری بود. این کودک به یکباره در حین عمل ساده به دلیل کامل نبودن مراحل بیهوشی جان می سپرد. خبر مرگ کودک چنان برای خانواده وی شوکه کننده بود که بنظر میرسد هیچ گاه با این مساله کنار نیایند و مرگ دردانه خود را به این راحتی نخواهند پذیرفت،

</a

ماجرا از چه قرار است؟

تحقیقات اَفتونیوز نشان میدهد بیمار خرد سال در حین عمل به دلیل کامل نبود مراحل بیهوشی در حین عمل جان به جان آفرین تسلیم می کند و در این میان تخلف برخی عوامل محرز بنظر میرسد.
یکی از مطلعین به اَفتونیوز می گوید : روزانه چنین اتفاقاتی بر اثر اهمال و سهل نگاری در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر دهدشت رخ میدهد و برای اثبات این مدعا کافی است سری بصورت گذرا سری به این بیمارستان بزنید و پای درد دل مردم و ارباب رجوع بیمارستان بنشینید. بنظر میرسد اینگونه اهمال و سهل نگاری برای اولین بار اتفاق نیفتاده است.

لزوم ورود نظام پزشکی شهرستان کهگیلویه

از نظام پزشکی شهرستان کهگیلویه انتظار میرود علاوه بر دفاع از حقوق همکاران خود که البته یکی از وظایف این سازمان است، دیگر مسولیت این سازمان، یعنی حفظ‌ و حمایت‌ از حقوق‌ بیماران و همچنین دفاع و صیانت از حقوق شهروندان وارد عمل شده و از حقوق مادی و معنوی مردم دفاع نماید.

بیمارستان سطح یک

در حالی مسولان و ریاست بیمارستان در طی ایام اخیر بحث ارتقای رتبه را به میان آورده اند اما بنظر میرسد این نهاد در ایام سخت بیماری کرونا از انجام وظیفه خدمت رسانی موفق نبوده است.

گزارش؛مسعود آرام