اَفتونیوز _ با توجه به جو قومیتی حاکم بر شهرستان به نظر میرسد در صورتی که کاندیدای قشقایی ها از انتخابات مجلس کناره گیری کند همین اندک سهمی که در اداره گچساران و مسائل مختلف شهری بر عهده آنان قرار گرفته نیز از بین خواهد رفت و بیش از پیش مورد ظلم قرار خواهند گرفت.

عده ای بر این باورند که با ائتلاف با جریانات سیاسی قدرتمند شهرستان میتوان سهم بیشتری در ضمینه های مختلف مانند استخدام ها و مدیریت های کلان گرفت، در صورتی که اگر این اتفاق بیفتد قشقایی ها در گچساران تبدیل به سهام دار میشوند و دیگر نمیتوانند در هیچ دوره ای متحد برا انتخابات مجلس اقدام کنند.

هرچند تا به امروز هیچ گاه قشقایی ها نتوانستند در انتخابات مجلس شهرستان گچساران پیروز شوند ولی حضور مداوم آنها به عنوان رقیب همیشه برای هر جناح و قومی خطرناک است.

در هر دوره انتخابات محلس کاندیدای غیر قشقایی سعی در نفوذ به ایل و جذب آرا قشقایی ها دارند که در سال ۹۴ این اتفاق افتاد و با وجود حضور کاندیدای قشقایی ۷۰٪ قشقایی ها از کاندید رقیب حمایت کردند و متاسفانه نتیجه جالبی نداشت، با پیروزی رقیب فکر میکردیم وضعیت قشقایی ها بهتر از پیش میشود و در مدیریت های کلان شهرستان نقش پر رنگی خواهیم داشت که اینگونه نشد.

سال ۹۴ برای قشقایی ها درس عبرتی شد که به هیچ عنوان بجز کاندیدایی از میان خودشان روی هیچ فرد دیگری نمیتوانند حساب کنند.

حتی با وجود شکست در همه ادوار قشقایی ها اتحاد مناسبی به دست آوردند.

در سال ۹۸ چهره جوانی از میان قشقایی ها وارد عرصه شد، هومان عسکری علی رغم حضور دیرهنگام توانست محبوبیت قابل توجهی در میان ایل بدست آورد.

نتیجه انتخابات هرچند در کل برای عسکری شکست بود ولی نکته قابل توجه رای بالای وی در روستاهای ترک نشین بود، در بعضی روستاهای تورک نشین همانند تلخاب شیرین، بیدزرد، پشت کوه، باباکلان و… که پایگاه رقیبان قدرتمند بود عسکری توانست نفر اول باشد و این زنگ خطری برای همه بود.

با اتفاقاتی که پس از انتخابات ۹۸ افتاد و رد اعتبارنامه نماینده منتخب اینک در سال ۱۴۰۰ شاهد انتخابات میان دوره ای هستیم.

تمام چهره های سیاسی و صاحب نفوذ شهرستان برای انتخابات کاندیدا شده اند و این میتواند انتخابات ویژه ای برای قشقایی ها باشد که با پراکندگی آرا بتوانند پیروز انتخابات باشند.

از میان کاندیدا ۳ نفر قشقایی هستند، هومان عسکری، همتی و خانم نقدی.

با توجه به محبوبیت عسکری و چهره جوان و قدرت سخنوری بالای وی  گزینه نهایی عسکری است.

اینک که همه چهره های مطرح شهرستان وارد کارزار انتخابات شده اند فرصت مناسبی است که قشقایی ها با اتحاد خود پیروز انتخابات شوند.

سعید کاویانی