اَفتونیوز _ شاهرضا دیودیده : کوه‌ چُنگ و روستای به همین نام ، بنام روستای چُنگ واقع شده است در بخش لوداب ، شهرستان بویراحمد(یاسوج) مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غرب ایران.
فاصله کوه چُنگ یا روستای چُنگ تا مرکز بخش ۳۵ کیلومتر و تا مرکز شهرستان ۱۳۵ کیلومتر ، شغل مردم روستا کشاورزی و دامداری و مانند سایر مردم استان به زبان لری تکلم میکنند….
چُنگ در اصطلاح محلی به کسی که قد علم میکند ، عقب نشینی نمیکند ، خودش را پنهان نمیکند و به قول معروف در دوستی و دشمنی آشکار هست گفته میشود و کوه چُنگ شاید نامش را از همین مشخصات گرفته باشد…
این کوه گرچه نسبت به کوههای اطرافش مانند کوه نیر و کوه‌ چفتاف خیلی کوچکتر است ولی ساختار طبیعی و استقرارش طوری هست که از فاصله های دور و از هر طرف که نگاه کنی کاملا پیداست و مانند دژی محکم و استوار در منقطه خودنمایی میکند.

در باورهای قدیمی و محلی و اسناد غیر رسمی و شفاهی که از نیاکان به جای مانده است کوه چُنگ را همان کلات جَرَم یا چَرَم میدانند که به نقل از شاهنامه فردوسی ، فرود پهلوان نامدار ایران فرزند سیاوش که از مادر به تورانیان نسبت دارد بالای همین کوه زندگی میکرد…
نکته قابل توجه اینکه در ضلع شمالی کوه چُنگ ، گردنه و مسیری سخت گذر به نام ” گردن کلات ” وجود دارد که هم ارتباط کوه چفتاف به کوه چُنگ و هم دسترسی به بالای کوه را هموار می‌سازد و هنوز هم به همین نام خوانده میشود.ساکنین منطقه به چفتاب ” نده” هم می گویند..
اگر چه اطلاع دقیقی از تاریخ سکونت انسان در این نقطه استراتژیک که اقتضای آن روزگار‌بود در دست نیست اما آثار زندگی انسان شامل سنگهای تراش خورده ساختمانی به مقدار زیاد ، آب‌انبارها و وجود قناتی در پایین دست قله کوه بنام قنات دره بنگرو و همچنین وجود ظروف قدیمی سفالی در اطراف‌ و بالای کوه فرضیه زندگی بالای این کوه را تقویت میکند.


گفته میشود فرود فرزند سیاوش و برادر ناتنی کیخسرو پادشاه ایران به همراه مادرش جریره دختر پیران وزیر افراسیاب که با هماهنگی خود شاه در بالای همین‌کوه زندگی میکرد در نبردی غافلگیرانه و بدون اطلاع کیخسرو به دستور طوس فرمانده سپاه ایران توسط بیژن و رهام کشته شد و کیخسرو از این کار طوس به شدت غمناک گشت و به طوس چنین گفت:
نگفتم مرو از کلات جَرَم
که آنجا فرود است با مادرم
ناگفته نماند دو برادر همدیگر را به دلایل مختلف تا آن زمان ملاقات نکرده بودند و برادر در اندیشه دیدار برادر بود که متاسفانه با کشته شدن فرود آرزوی دیرینه هر دو پهلوان هرگز برآورده نشد..
نام و یاد همه پهلوانان و سرداران ایران زمین جاودان