در هر کجای جهان اگر گفته شود که یک موضوع تخصصی و وابسته به جان شهروندان یک کشور مانند واکسن کرونا، به موضوعی سیاسی برای تسویه حساب جناحی تبدیل شده است، چشم‌هایشان از تعجب گرد خواهد شد و البته در دل چیزهایی خواهند گفت؛ چیزهایی که اگر بر زبان بیاید و به رسانه‌های جهانی راه پیدا کند، بخش مهمی از تصویر درستی که جهانیان از مردم و تمدن ایران دارند، فرو خواهد ریخت.

از این منظر هر مسئولی -که خود را در برابر نام ایران و جایگاهی که از این رهگذر برایش فراهم شده واقعا مسئول می‌داند- باید هم برای برپا و برجا ماندن این تصویر تلاش کند و هم از آلودگی‌هایی که این تصویر را لکه‌دار می‌کند، دوری گزیند.

از این منظر استفاده سیاسی از موضوعی تحت عنوان واکسن کرونا برای زمین زدن حریف، به غیر از این‌که بی‌توجهی و حتی دهن‌کجی به منافع ملی است، عین ناجوانمردی است.

به خصوص که در این میان جان بسیاری از انسان‌ها به خطر خواهد افتاد. انسان‌هایی که فارغ از آمارهای اعلام شده، عدد نیستند و ممکن است هرکدام از ما باشند. ناگفته پیداست که وظیفه حاکمیت چیزی ورای این رقابت‌های سیاسی است؛ نقشی مرجع و تعیین کننده./همدلی