به گزارش اَفتونیوز، در فاز یک کارکنان بخش درمان، بهداشت با توجه به مواجه و ریسک خطرپذیری کرونا تزریق می‌شوند و در ادامه مطابق با اولویت‌های مشخص شده در سند ملی واکسن کشوری تمام افراد واکسناسیون را دریافت خواهند کرد.

محمد مهدی بانشی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره نحوه تزریق واکسن کرونا طبق سند ملی واکسن اظهار داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد بخش اول تزریق واکسن به بخش آی سی یو بیماران کرونایی و سپس به بیمارستان‌های کرونایی، مراکز بهداشت کرونایی تزریق شد.

پس از تزریق واکسن به بخش‌های در اولویت درگیری با بیماری کرونا سایر پرسنل بهداشت و درمان نیز واکسینه خواهند شد.

در مراحل بعدی افراد با بیماری‌های خاص، افراد مسن و به تربیت عموم جامعه تحت پوشش واکسناسیون کرونا قرار می‌گیرند.

در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکنون ۱۳ هزار و ۵۴۶ دوز واکسن وارد شده، که از چهار نوع واکسن متفاوت ساخت کشورهای مختلف هستند و از نظر کیفیت همه واکسن‌ها دارای کیفیت یکسان هستند.

برای رسیدن به ایمنی کامل افراد در برابر ویروس کرونا باید واکسناسیون در دو مرحله با فاصله ۲۸ روزه انجام شود.

در استان کهگیلویه و بویراحمد پنج هزار و ۳۰۷ واکسن در نوبت اول تزریق شده و قریب به پنج هزار و ۶۰۰ واکسن نیز در چند روز اخیر وصول شده‌ و در حال تزریق به گروه‌های هدف است.

امیدوار هستیم با تأمین واکسن در مرحله بعدی واکسناسیون بخش بهداشت و درمان استان کامل انجام شود.

در فاز های بعدی تزریق واکسن افراد مسن و دارای بیماری زمینه‌ای در دستور کار قرار دارد.

تزریق واکسن مرحله دوم برای ۱۹۰۰نفر بعد از گذشت ۲۸ روز از تزریق مرحله اول، انجام شده‌است.

بعد از تزریق واکسن کرونا تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر فوت افزاد بر اثر تزریق واکسن گزارش نشده، اما برخی افراد با تزریق واکسن دچار برخی عوارض مثل تب، سردرد و بی‌حالی می‌شوند.