به گزارش اَفتونیوز؛ دکتر احسان اسدی پور عضو هیأت مدیره و مدیرعملیات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با بیان این مطلب ، افزود : پایش میزان پیشرفت پروژه پتروشیمی دهدشت توسط واحدهای مربوطه در هلدینگ خلیج فارس و تغییرات ملموس و عینی ایجاد شده در سایتِ اجرای پروژه مبیّن قرار گرفتن آن بر مدار پیشرفت و جبران تأخیرات قبلی است.

وی اضافه کرد؛ در کنار حمایتهای مردم شریف این خطّه و زحمات مسئولین محترم ، وجود امنیت کامل و آرامش مثال زدنی و مردم پایه و حضور پیمانکاران EPC پرتوان و بنام کشور در پروژه پتروشیمی دهدشت مولّفه های بسیار تأثیرگذار در این تغییر وضعیت مثبت طرح بوده اند که با ارتقا جدّی بهره گیری از ظرفیتهای ارزشمند نیروی انسانی و شرکتهای بومی ، بعنوان وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی خود ، شاهد رونق بیشتر اجرای آن باشیم و رصد و نظارت موثر بر این مهم بصورت مستمر صورت می پذیرد ، در این راستا فعالسازی فرآیندهای اموزشیِ تخصص های مورد نیاز پروژه و آتیه شرکت با کمک سازمان فنی و حرفه ای به جوانان عزیز بومی در دستور کار می باشد.