بیمارستان قوم و خویشی شهیدجلیل یاسوج! / جزییات

اگر خانواده محترم شهید جلیل می‌دانستند که قرار هست این بیمارستان از بدو شروع با حاشیه و جنجال همراه و نام این بیمارستان همیشه با استخدامهای فله‌ای، زد و بندهای سیاسی و انتصابهای قوم و خویشی همراه باشد، قطعا اجازه نمی‌دادند نام آن شهید بزرگوار را بر این مرکز همیشه جنجالی و سیاسی بگذارند!

اگر خانواده محترم شهید جلیل می‌دانستند که قرار هست این بیمارستان از بدو شروع با حاشیه و جنجال همراه و نام این بیمارستان همیشه با استخدامهای فله‌ای، زد و بندهای سیاسی و انتصابهای قوم و خویشی همراه باشد، قطعا اجازه نمی‌دادند نام آن شهید بزرگوار را بر این مرکز همیشه جنجالی و سیاسی بگذارند!

به گزارش افتونیوز، پس از شروع به کار بیمارستان شهید جلیل یاسوج که در همان مراسم افتتاحیه و بهره برداری توسط قاضی زاده هاشمی وزیر دولت اعتدال، با حاشیه هایی نیز روبرو بود این مرکز بزرگ بهداشتی و درمانی استان همواره در کانون توجه مسایل غیرمرتبط قرار دارد.

پس از شیوع و همه گیری کرونا نیز این بیمارستان به عنوان «بیمارستان معین کرونایی استان» انتخاب شد و باز هم در کانون توجهات قرار گرفت.

با تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و رفتن ایلامی و آمدن یزدانپناه، این حواشی نه تنها کاهش نیافت بلکه روز به روز بر آن افزوده شد.

در همان ابتدا، نیروههایی که از قبل در این بیمارستان مشغول به کار بودند و در رسانه ها تحت عنوان استخدامهای فله ای مطرح شده بود و عمدتا وابسته به نماینده سابق بویراحمد و دنا بودند توسط رئیس و تیم مدیریتی جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اخراج و به تدریج نیروهای وابسته به یزدانپناه و نماینده جدید بویراحمد که از قضا هر دو از یک طایفه بودند به همان شیوه اما بدون سختگیریهای نظارتی! جایگزین شدند.

اکنون نیز با نگاهی به مدیریتها و مسئولیتهایی که در این بیمارستان به افراد مختلف داده شده، مشخص هست عمده مسئولیتهای مهم این بیمارستان به صورت قوم و خویشی و طایفه ای تقسیم شده است.

در زیر اسامی افراد و مسئولیت آنها در بیمارستان شهید جلیل یاسوج آورده شده است:

دکتر ذاکر سعیدی نژاد رئیس بیمارستان فامیل نزدیک رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (شوهر دختر خاله رئیس دانشگاه)

نوذر ایلخانی پور کارشناس پرستاری مترون (از اقوام رئیس دانشگاه و خواهرزاده بهمنی رئیس دفتر روشنفکر نماینده بویراحمد)

ابوالفضل پروند مسئول خدمات هم طایفه ای رئیس دانشگاه، اقوام پدری رئیس دانشگاه

ثریا یزدانپناه کارشناس پرستاری سوپروایزر معاون مترون خواهرزاده رئیس دانشگاه

عمران بهجت زاده کارشناس پرستاری سوپروایزر و‌ مسوول بازرسی بیمارستان هم طایفه ای رئیس دانشگاه

ایوب یزدانشناس کارشناس پرستاری سوپروایزر از اقوام رئیس دانشگاه

معصومه قیومی کارشناس پرستاری سوپروایزر هم طایفه ای رئیس دانشگاه

هاجر جهاندیده کارشناس پرستاری سوپروایزر اقوام رئیس دانشگاه

امین حق گو کارشناس ارشد پرستاری سوپروایزر از طرف مادری هم طا یفه ای رئیس دانشگاه

صمد رضوانی کارشناس علوم آزمایشگاهی مسول آزمایشگاه هم طایفه ای رئیس دانشگاه

مسئولین بخش‌هاس مختلف بیمارستان همه یا از اقوام رئیس دانشگاه و یا از هواداران نماینده بویراحمد می‌باشند:

خانم افشار مسئول بخش عفونی ۱

خانم آروین مسئول بخش عفونی دو

آقای اکبرپور مسئول بخش عفونی ۶ در حال استعلام برای پست حراست بیمارستان

خانم محبت‌پناه مسئول ای سی یو یک

آقای حسن پور مسئول عفونی هفت

 

خبرمرتبط:

بکارگیری غیرقانونی نیرو در دانشگاه علوم پزشکی استان/ اخراج نیروهای غیرخودی برای جذب قوم و خویش‌ها!