یادداشت
گفتگو و گزارش

شیربچه های نوجوانان فوتبال ایران معجزه گران جام جهانی

کسری طاهری لرزاده بویراحمدی بزرگترین پیروزی تاریخی فوتبال ایران رارقم زد

شیربچه های نوجوانان فوتبال ایران معجزه گران جام جهانی

تیم ملی نوجوانان ایران گلی معطروخوشبودرکویرفوتبال ایران

کسری طاهری لرزاده بویراحمدی  بزرگترین پیروزی تاریخی فوتبال ایران رارقم زد

طلایی پوشان برزیلی درمقابل اراده پولادین لرززاده شجاع بویراحمدی کسری طاهری تسلیم شدندودستانشان رابالابردند

شکوری دروازه بان بسیارارزشمندایرانی نوید ظهوریک احمدرضا عابدزاده دیگر را درقفس توری فوتبال ایران داد!!!!!!!!

شیربچه های ایران که باپیروزی تاریخی خوددل مردم ایران راشادکردندبنحوشایسته ای فعل ((خواستن توانستن)) را معنی ومفهوم بخشیدند

((جام جهانی نوجوانان تحت الشعاع حماسه تاریخی شیربچه های ایران))

حسین عبدی سرمربی وکادرفنی توانمندوخوشفکرو برنامه ریز فوتبال  نوجوانان ایران درسی بزرگ رابه مربیان ایران اموختندوباطراحی وارائه تاکتیک تیمی فوق العاده  تیم ملی برزیل قهرمان دورقبل جام جهانی نوجوانان رامقهورتفکرناب وعزم پولادین خودنمودند

باورکنید که ۹ دقیقه وقت اضافی اعلام شده به اندازه ۹٠سال بردوستداران فوتبال ایران گذشت تا شیربچه های معجزه گرایرانی توانستند اعجازی باودنکردنی راخلق کنندوتاربخی ترین پیروزی فوتبال ایران رارقم برنند))

طومارطلایی  پوشان برزیلی درطی ده دقیقه توسط کوچکمردبزرگ وافتخارافرین دیاراریوبرزن کسری طاهری درهم یچیده شد!!!!!))

((انگارتیم ملی نوجوانان ایران ازکره ای دیگرامده بود))

((دیدیم ؤشنیدیم  امابه سلامتی چشمان وگوشهای خود اعتمادنداشتیم))

((کسری طاهری.فرزندشجاع وبرومندوشایسته دیاراریوبرزن ولرزاده دلیربویراحمدی   معجره گر شهاب  سنگی بودکه ازاسمان  امدو ایران راغرق درشادی کرد))

فقط ده دقیقه کافی بود تا کسرای فوتبال ایران کارشناسان وفوتبالدوستان سراسرجهان را انگشت به دهان ومات ومبهوت نموده وقهرمان جام جهانی را واداربه تسلیم نماید

نوجوانان وشیربچه های ایرانی نشان دادندکه اگردرست رهبری وهدایت شوندو خواسته های سرمربی وکادرفنی خودرا کاملادرزمین عملی نمایند میتوانند جهان رابه شگفتی وادارند

کامبک تاریخی فوتبال شیربچه های ایران دل مردم ایران راشادوافتخاربزرگی رابرای ورزش ایران واسیارقم زدند

خط دفاعی شیربچه های ایران علیرغم دریافت دوگل درمقابل برزیل فهرمان جام جهانی امابسیارپرتلاش وجسورانه وهوشیارانه صدالبته بادرخشش شیرقفس توری دروازه بان بی باک وشجاع و حماسه سازش شکوری همچون سدسکندربارهای بارحملات پردامنه وخطرناک مهاجمان زهراگین وتکنیکی تیم ملی برزیل راخنثی نمودندوخط حمله تیم ماباضدحمله های مرگباروهمچون سیل خروشان خط دفاعی برزیل رادرهم شکستندوسه باردروازه برزیل رابه اتش کشیدندوخط هافبک نیزبخوبی ارتباط بین دفاع وحمله راپوشش دادندتاشاهدییروزی تاریخی شیربچه های غرورافرین ایران درجام جهانی باشیم

 

*********************

یک شعربازبان لری تقدیم به کسری طاهری قاتل خط دفاع ودروازه بان برزیل درجام جهانی نوجوانان که بادرخشش بی نظیرخودعامل پیروزی تاریخی ایران بود

طاهری بانگ ایزنه شکوری جونم

دروازه تیم برزیل بده نشونم

*تکنیک ناب کسری  معجزه کرده

*خط دفاع تیم برزیله کلافه کرده

*هم باگل هم پاس گل   کسرای ایران

*چون شهاب ظاهروابی وسط میدان

*سرعتش مثل موشک  شوت کاتیوشا

حیثیت وسی برزیل اصلانویسا*

*بویراحمد کِل بزنین. سی  کِر دلاور  

برزیله تسلیم کرده شیرتکاور*

*طاهری صدافرین حماسه سازی

*مثل شیردرخشیدی درون بازی

گل کنم وگردنت سرو بخونم*

*کرخوب بویراحمد دردت وجونم

سیدابوصالح دانشفر

کهگیلویه دهدشتنظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.

ارسال نظر
نظرات ارسالی 0 نظر

شما اولین نظر دهنده باشید!

سایر اخبار
برگزدیدها